View the latest match information with the new Club App: iOS Club App / Android Club App.
Pos
Team
Pts
1
Eversley CC - 3rd XI (Saturday)
344
2
Wokingham CC - 5th XI
238
3
Bradfield CC, Berks - 2nd XI
230
4
Bagshot CC - 3rd XI
222
5
Thatcham Town CC - 3rd XI
216
6
Bracknell CC - 2nd XI
192
7
Theale and Tilehurst CC - 3rd XI
190
8
Boyne Hill CC - 4th XI
185
9
183
10
Royal Ascot CC - Saturday 4th XI
142
p
W(O)
t
a/c
BatP
BowlP
Pen
18
17
0
0
2
2
0
18
9
1
2
4
5
0
17
5
5
4
9
18
0
18
6
1
3
20
26
0
17
3
6
3
25
20
0
18
5
2
1
14
21
0
16
1
6
4
27
25
0
17
0
5
6
42
36
5
14
3
4
3
22
20
0
17
2
2
4
34
40
20

Team Sponsors

Main Club Sponsor - Asset Harbour